Översikt över anslutbarhet

När du har anslutit Nokia-mobilenheten till datorn kan du bland annat göra följande med Nokia Ovi Suite:

 • Hålla kontakterna uppdaterade både på enheten och på datorn.

 • Få alla meddelanden kopierade från mobilenheten till datorn.

 • Kopiera foton, videor och musik mellan mobilenheten och datorn.

 • Säkerhetskopiera innehållet i enheten så att du aldrig behöver vara rädd för att förlora viktiga meddelanden, exempelvis speciella kontaktuppgifter eller favoritlåtar.

 

När du startar Nokia Ovi Suite första gången efter installationen ansluter du mobilenheten till datorn med hjälp av anvisningarna nedan.

Anvisningar för att ansluta enheten till datorn:

 1. Anslut enheten till datorn via en USB-kabel eller en trådlös Bluetooth-anslutning.

  Om du ansluter via Bluetooth kan du behöva installera Bluetooth-modemdrivrutiner på datorn.

  Dessutom kan du behöva installera supportprogram på mobilenheten. Supportprogrammet behövs för att alla meddelanden, kontakter och bokmärken alltid ska vara uppdaterade på enheten och datorn. Bekräfta installationen på mobilenheten om du ombeds att göra det. Installationen av Bluetooth-modemdrivrutiner och supportprogram beror på vilken enhetsmodell du använder. Om du avbryter installationen eller om den misslyckas startas den om automatiskt senare.

  1. Logga in på ditt Nokia-konto om du redan har ett eller om du har fått användarkontouppgifterna från enheten.
   ELLER
   Skapa ett Nokia-konto.
   Med ett Nokia-konto får du tillgång till en rad olika Ovi-tjänster, till exempel hitta dit du vill med Nokia Kartor.

   

   

  Du rekommenderas att om möjligt ansluta via en USB-kabel. En USB-anslutning är snabbare och lättare att använda än en Bluetooth-anslutning. Vi rekommenderar särskilt USB-kabel om du har tänkt att överföra ett stort antal foton eller videor från enheten till datorn, eller en stor mängd musik från datorn till enheten.

  Ovi Nokia Help info Översikt över anslutbarhetObs!

  Alla mobilenheter har inte stöd för både USB-kabel- och Bluetooth-anslutningar. Mer information om vilka anslutningstyper som kan användas finns i enhetens användarhandbok.

  Om du har problem med att ansluta enheten och datorn med en viss anslutningstyp väljer du en annan anslutningstyp, om den är tillgänglig och kan användas med enheten.

  Om du inaktiverade Bluetooth-programvaran på datorn i Nokia PC Suite innan du började använda Nokia Ovi Suite, inaktiveras Bluetooth-programvaran även i Nokia Ovi Suite. Aktivera först Bluetooth-programvaran på datorn för att kunna ansluta enheten till datorn via Bluetooth i Nokia Ovi Suite.

  Om du ansluter enheten via en USB-kabel och Bluetooth samtidigt använder Nokia Ovi Suite automatiskt USB-anslutningen eftersom den är snabbare och stabilare. Nokia Ovi Suite startar bara med Bluetooth-anslutning om du kopplar från USB-kabeln från enheten eller datorn. I enhetsområdet ser du vilken anslutningstyp som används för tillfället.

   

  Du kan när som helst börja använda andra enheter med Nokia Ovi Suite. Anslut den nya enheten till datorn genom att välja Verktyg > Lägg till ny enhet i Nokia Ovi Suite.

   

  Se även:

  Systemkrav

  Om att ansluta enheten via en USB-kabel

  Om Bluetooth-anslutning

  Om att ansluta enheten via Bluetooth

  Om att skapa ett Nokia-konto

  Översikt över anslutbarhet