Om Bluetooth-anslutning

Genom trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta en mobilenhet med Bluetooth-anslutning till en kompatibel dator.

Om att koppla ihop enheten

Första gången du ansluter Nokia-enheten till datorn via Bluetooth måste du koppla ihop enheterna. Ihopkoppling betyder att du kodar två Bluetooth-enheter (i det här fallet en mobilenhet och en dator) så att de kan utbyta data. Ihopkopplingen sker med hjälp av ett lösenord. Du kan använda det slumpmässiga lösenordet som genereras av Nokia Ovi Suite. Lösenordet används bara en gång och du behöver inte komma ihåg det.

När du aktiverar Bluetooth första gången på en mobilenhet kan det hända att du ombeds att ange ett namn på enheten beroende på viken enhetsmodell du har. Namnet kommer att användas när du kopplar ihop enheten med datorn och det visas också för andra Bluetooth-enheter.

Se även:

Systemkrav

Om att ansluta enheten via Bluetooth

Om Bluetooth-anslutning