Om att ansluta enheten via en USB-kabel

När du ansluter mobilenheten till datorn via en USB-kabel måste du välja rätt USB-läge för anslutningen i mobilenheten. Det finns flera USB-lägen att välja bland. Om du vill kunna använda enheten med Nokia Ovi Suite väljer du USB-läget Nokia Ovi Suite eller PC Suite.

Du kan bara använda Nokia Ovi Suite i USB-läget Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Om du väljer masslagringsläge när Nokia Ovi Suite är igång försöker Nokia Ovi Suite automatiskt att ändra USB-läget tillbaka till Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). USB-läge ändras inte automatiskt i alla enhetsmodeller.

Ovi Nokia Help tip Om att ansluta enheten via en USB kabel Tips:

Om du vill ändra masslagrings-USB-läge för att t.ex. använda ett annat datorprogram än Nokia Ovi Suite kan inte Nokia Ovi Suite vara igång samtidigt. Välj Arkiv > Avsluta om du vill avsluta Nokia Ovi Suite. När du är klar med masslagrings-USB-läget ändrar du tillbaka till läget Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) och öppnar Nokia Ovi Suite igen.

 

Mer information om kompatibla typer av USB-kablar finns i Systemkrav.

Så här väljer du USB-läge:

  • Om du vill välja USB-läget separat varje gång du ansluter enheten till datorn väljer du USB-läget Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) på enheten när du uppmanas att välja USB-läge.

  • Om du vill välja Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) som standardläge för USB på enheten går du till Inställningar > Anslutbarhet eller Anslutning beroende på vilken term som används i enheten, och väljer USB-läget Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) under USB-kabel. Då behöver du inte välja rätt läge varje gång du ansluter enheten till datorn. Observera att detta inte är möjligt i alla modeller.

 

Mer information om att välja USB-läge finns i enhetens användarhandbok.

Ovi Nokia Help info Om att ansluta enheten via en USB kabelObs!

Se till att alltid använda originalkablar från Nokia med Nokia Ovi Suite. Kontrollera etiketten på kabeln.

Om att ansluta enheten via en USB-kabel