Om att ansluta enheten via Bluetooth

Tänk på följande innan du ansluter enheten via Bluetooth:

  • Du måste ha Bluetooth-maskinvara och programvara installerad på datorn. En lista över vilka Bluetooth-program som stöds av Nokia Ovi Suite finns i Systemkrav. Du kan kontrollera vilka versioner av Bluetooth-stackar som har installerats på datorn genom att klicka på Hjälp > Om Nokia Ovi Suite > Systeminformation.

  • Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på datorn.

  • Ändra mobilenhetens Bluetooth-inställningar. Det gör du genom att gå till Inställningar > Anslutbarhet eller Anslutning beroende på vilken term som används i enheten. Aktivera Bluetooth och gör enheten synlig för andra Bluetooth-enheter. Andra Bluetooth-enheter, t.ex. din dator, kan då hitta mobilenheten och börja ansluta till den. Mer information finns i enhetens användarhandbok.

Om att ansluta enheten via Bluetooth