Felsöka kabelanslutningar

Gör så här om det inte går att ansluta enheten via en USB-kabel:

  • Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten och att du har valt USB-läget Nokia Ovi Suite eller PC Suite på enheten.  Det gör du genom att gå till Inställningar > Anslutbarhet eller Anslutning beroende på vilken term som används på enheten, och se till att Nokia Ovi Suite- eller PC Suite-läget är valt under USB-läge.

  • Dra ur kabeln från enheten och sätt i den igen. Om enheten fortfarande inte upptäcks drar du ur kabeln, startar om enheten och datorn och försöker igen.

  • Kontrollera att du använder en originalkabel från Nokia och rätt kabeltyp för enheten. Mer information om kompatibla typer av USB-kablar finns i Systemkrav.

 

Mer information om att välja USB-läge finns i enhetens användarhandbok.

Felsöka kabelanslutningar