Felsöka Bluetooth-anslutningar

Det går inte att välja Bluetooth

Alternativet för Bluetooth-anslutning kan vara inaktiverat. Det kan bero på något av följande:

  • Du har inte rätt Bluetooth-maskinvara eller -programvara installerad på datorn. Du kan kontrollera vilka versioner av Bluetooth-stackar som har installerats på datorn genom att klicka på Hjälp > Om Nokia Ovi Suite > Systeminformation. En lista över vilka Bluetooth-program som stöds av Nokia Ovi Suite finns i Systemkrav.

  • Bluetooth-programvaran på datorn har inaktiverats.

  • Bluetooth-maskinvaran på datorn har inaktiverats.

 

Kontrollera det här och vidta alla nödvändiga åtgärder innan du försöker ansluta enheten via Bluetooth igen.

Mobilenheten hittas inte

Om din enhet inte visas i listan över hittade Bluetooth-enheter kan det bero på något av följande:

  • Du har inte aktiverat Bluetooth i enhetens Bluetooth-inställningar.

  • Du har inte gjort enheten synlig för andra Bluetooth-enheter.

 

Du ändrar enhetens Bluetooth-inställningar genom att gå till Inställningar > Anslutbarhet eller Anslutning beroende på vilken term som används i enheten. Aktivera Bluetooth och gör enheten synlig för andra Bluetooth-enheter. Klicka sedan på Sök igen.

 

Felsöka Bluetooth-anslutningar