Riešenie problémov so zálohovaním a obnovovaním

Ak dôjde k zlyhaniu zálohovania alebo obnovovania obsahu prístroja, vykonajte jednu z týchto operácií:

  • Ak došlo k strate pripojenia medzi zariadením a počítačom, najprv reštartujte zariadenie. Inak vaše zariadenie prestane pracovať. Potom znova pripojte USB kábel k zariadeniu v USB režime Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite). Ak toto nepomôže, prepnite na pripojenie Bluetooth. Viacej informácií o pripojení zariadenia cez Bluetooth, viď O pripojení zariadenia cez Bluetooth.

  • Ak je energia v batérii prístroja príliš nízka, pripojte k prístroju nabíjačku.

  • Ak nie je nájdená zložka, do ktorej sa pokúšate uložiť súbor zálohy, skontrolujte cestu k zložke alebo uložte súbor do inej zložky.

  • Ak v počítači nie je dostatok miesta pre uloženie súboru zálohy, odstráňte niektoré súbory z počítača alebo premiestnite súbory na externý pevný disk či inú pamäťovú jednotku.

  • Ak zvolený súbor zálohy nie je dostupný, zvoľte iný, ktorý bude obnovený do vášho prístroja.

  • Ak časť obsahu prístroja nebola úspešne zálohovaná alebo obnovená, skúste obsah zálohovať alebo obnoviť znovu.

  • Ak v prístroji nie je dostatok voľnej pamäte pre obnovenie zvoleného súboru zálohy, časť obsahu, ktorá presahuje, je uložená do počítača. Umiestnenie, do ktorého je obsah uložený, je rovnaké, ako ste vybrali pre uloženie súborov zálohy. Umiestnenie je rovnako zobrazené na obrazovke. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch nie je extra obsah uložený do počítača, ale ste vyzvaný k zníženiu vyžadovaného miesta zrušením označení niektorých typov obsahu v okne výberu súboru zálohy sprievodca obnovovaním.

  • Keď nevyberiete žiaden obsah na obnovenie, obnovovanie nemôže pokračovať. Vyberte obsah, ktorý chcete obnoviť do prístroja, a kliknite na Štart.

  • Ak v priebehu obnovovania odpojíte prístroj, budete musieť reštartovať prístroj a zopakovať obnovovanie, aby ste zaistili, že prístroj bude pracovať správne.

Riešenie problémov so zálohovaním a obnovovaním