Obnovovanie licencií k hudbe po obnovení zo zálohy

Ak sa po obnovení obsahu zariadenia objavia problémy pri používaní aplikácie Hudba v Nokia Ovi Suite, budete musieť obnoviť licencie DRM hudobných skladieb, ktoré máte vo svojom zariadení. Licencie DRM sú požadované pre prehrávanie skladieb.

Ak je hudba uložená vo vašom počítači, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču USB káblom v režime MTP (Media Transfer Protocol).

 

Ovi Nokia Help info Obnovovanie licencií k hudbe po obnovení zo zálohy Poznámka:

V oblasti zariadenia v ľavom dolnom rohu Nokia Ovi Suite skontrolujte, či ste pre pripojenie zariadenia vybrali USB režim prenosu médií. Režim prenosu médií je indikovaný ikonou kľúča spolu s štandardnou ikonou pre pripojenie USB káblom. Režim prenosu médií je požadovaný pre prenos hudby chránenej pred kopírovaním.

 1. V Nokia Ovi Suite vyberte Zobrazenie > Ísť na > Hudba a potom v oblasti zariadenia kliknite na Všetko.

 2. Pre odstránení všetkých skladieb z vášho zariadenia označte v oblasti obsahu skladbu a na klávesnici stisnite CTRL+A.

 

ALEBO

Môžete odstrániť samostatné skladby z vášho zariadenia. V oblasti obsahu označte skladbu chránenú pred kopírovaním, ktorá je indikovaná ikonou kľúča. Potom vyberte ďalšie skladby chránené pred kopírovaním s podržaným tlačidlom CTRL.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odstrániť.

 2. Kliknite na Synchronizácia hudby.

 

Vaše licencie DRM spolu s hudobnými skladbami sú teraz synchronizované späť do zariadenia.

 

Ak hudba nie je uložená vo vašom počítači, postupujte takto

Ak nemáte hudbu vo svojom počítači, môžete ju obnoviť zo služby Music vault v Hudobnom obchode Nokia (mobilná verzia).

Ovi Nokia Help info Obnovovanie licencií k hudbe po obnovení zo zálohy Poznámka:

Toto je použiteľné iba pre mobilné zariadenia, ktoré podporujú mobilný obchod.

Prechádzanie a načítavanie hudby z mobilného obchodu môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

 1. Overte, či je vaše zariadenie pripojené k počítaču USB káblom.

 2. V Nokia Ovi Suite vyberte Zobrazenie > Ísť na > Hudba a potom v oblasti zariadenia kliknite na Všetko.

 3. Pre odstránení všetkých skladieb z vášho zariadenia označte v oblasti obsahu skladbu a na klávesnici stisnite CTRL+A.

 

ALEBO

Môžete odstrániť samostatné skladby z vášho zariadenia. V oblasti obsahu označte skladbu chránenú pred kopírovaním, ktorá je indikovaná ikonou kľúča. Potom vyberte ďalšie skladby chránené pred kopírovaním s podržaným tlačidlom CTRL.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odstrániť.

 2. V zariadení vyberte Menu > Hudba > Hudobný obchod.

 3. Prihláste sa do Hudobného obchodu Nokia s vaším užívateľským menom a heslom.

 4. Vyberte Môj účet > Music vault. Znova načítajte hudbu.

 

Vaše licencie DRM spolu s hudobnými skladbami sú teraz uložené späť do zariadenia.

 

 

Obnovovanie licencií k hudbe po obnovení zo zálohy