Prehľad zálohovania a obnovovania

Sprievodcom zálohovaním aplikácie Nokia Ovi Suite zálohujte všetok obsah alebo iba časť  obsahu vášho prístroja. Zálohovať obsah prístroja je cenné, ak napríklad meníte svoj prístroj za nový, alebo ak chcete uložiť obsah svojho prístroja do počítača.

Sprievodcom obnovením aplikácie Nokia Ovi Suite môžete neskôr obnoviť napríklad obsah svojho starého zariadenia do nového, alebo obnoviť nešťastne stratený obsah späť do svojho zariadenia. Uvedomte si, že ak ste už v Nokia PC Suite vytvorili zálohu obsahu zariadenia, môžete záložné súbory obnoviť pomocou Nokia Ovi Suite.

Sprievodcu zálohovaním a obnovením otvorte z menu Nástroje > Zálohovať a Nástroje > Obnoviť.

Ovi Nokia Help info Prehľad zálohovania a obnovovania Poznámka:

Ak ste pred použitím sprievodcu zálohovaním alebo obnovovaním prenášali hudobné skladby chránené pred kopírovaním, prepnite režim USB v zariadení späť na Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite). Podrobnejšie informácie o voľbe režimu USB nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.

Niektoré modely zariadení nepodporujú všetky funkcie aplikácie Nokia Ovi Suite. Z toho dôvodu niektoré tu popisované funkcie nemusia byť k dispozícii pre model zariadenia, ktorý používate.

Pozri tiež:

O zálohovaní obsahu prístroja

O automatickom zálohovaní

O obnovení obsahu prístroja

Riešenie problémov so zálohovaním a obnovovaním

 

Prehľad zálohovania a obnovovania