O zálohovaní obsahu zariadenia

Pri zálohovaní obsahu vášho zariadenia je lepšie použiť pripojenie USB káblom namiesto pripojenia Bluetooth, pretože zálohovanie je o veľa rýchlejšie. Informácie o pripojení cez USB kábel nájdete v sekcii O pripojení zariadenia USB káblom.

Ak ste nezálohovali obsah viac ako jeden mesiac, zobrazí sa v Nokia Ovi Suite upozornenie na túto skutočnosť. Zálohovanie môžete začať kliknutím na odkaz Zálohovať teraz.

Ovi Nokia Help info O zálohovaní obsahu zariadenia Poznámka:

V priebehu zálohovania budú zatvorené všetky aplikácie v zariadení. Ak napríklad počúvate hudbu, hudobný prehrávač sa ukončí.

 

Čo je dobré vedieť, keď ste v sprievodcovi v okne voľby obsahu

Pri prvom použití sprievodcu sú štandardne označené všetky typy obsahu. Neskôr sú typy obsahu vopred označené podľa vašej predchádzajúcej voľby v sprievodcovi. Niektorý obsah (ako sú kontakty, kalendár a správy) je vždy pridaný do zálohy a nie je možné ho odobrať.

Ak máte v zariadení vloženú pamäťovú kartu, môžete sa rozhodnúť, či chcete zálohovať vybraný obsah aj z pamäťovej karty.

Ovi Nokia Help info O zálohovaní obsahu zariadenia Poznámka:

Vaše licencie DRM k hudobným súborom a súbory máp a hlasových inštrukcií nie sú pridané do zálohy. Licencie DRM však môžete obnoviť a súbory máp a hlasových inštrukcií znova stiahnuť. Viacej informácií, viď Obnovovanie licencií k hudbe po obnovení zo zálohy a Načítanie máp.

 

Ak chcete zmeniť miesto, do ktorého sa uloží súbor zálohy v počítači, kliknite na Prehľadávať.

Čo je dobré vedieť, keď ste v sprievodcovi v okne priebehu zálohovania

Ak chcete ukázať priebeh zálohovania obsahu zariadenia, kliknite na Ukázať podrobnosti. Môžete vidieť, ktorý súbor alebo typ obsahu (napríklad kontakty, kalendár, poznámky a správy) je zálohovaný a koľko percent súboru alebo typu obsahu už bolo zálohovaných.

Ak sa rozhodnete zastaviť aktuálnu operáciu zálohovania kliknutím na Zastaviť, sprievodca sa musí dostať do bezpečného miesta pre zastavenie, aby sa predišlo nesprávnej funkcii zariadenia. Po dosiahnutí bezpečného miesta sa zálohovanie zastaví. Dosiahnutie bezpečného miesta môže sprievodcovi trvať niekoľko minút.

Ovi Nokia Help info O zálohovaní obsahu zariadenia Poznámka:

Kliknutí na Začať znova v okne zastavenej zálohy vás vráti späť do okna voľby obsahu. Kliknutí na Hotovo zatvorí sprievodcu zálohovaním.

 

Obsah zariadenia môžete zálohovať aj automaticky v pravidelných intervaloch. Pre viac informácií, viď O automatickom zálohovaní.

Pozri tiež:

O obnovení obsahu zariadenia

Riešenie problémov so zálohovaním a obnovovaním

 

O zálohovaní obsahu zariadenia