O obnovení obsahu zariadenia

Pri obnovovaní obsahu vášho zariadenia je lepšie použiť pripojenie USB káblom namiesto pripojenia Bluetooth, pretože obnovovaní je o veľa rýchlejšie. Informácie o pripojení cez USB kábel nájdete v sekcii O pripojení zariadenia USB káblom.

Čo je dobré vedieť, keď ste v sprievodcovi v okne voľby súboru

Štandardne je zvolený najnovší súbor zálohy z práve pripojeného zariadenia. Ak pripojené zariadenie nemá žiadne existujúce zálohy, je štandardne zvolený najnovší existujúci súbor zálohy definovaný podľa dátumu. Uvedomte si, že ak ste už v Nokia PC Suite vytvorili zálohu obsahu zariadenia, môžete záložné súbory obnoviť pomocou Nokia Ovi Suite.

Ak zvolíte k obnoveniu iný súbor zálohy, zobrazenie sa automaticky aktualizuje podľa obsahu zvoleného súboru. Zobrazený je iba ten obsah, ktorý je možno obnoviť do práve pripojeného zariadenia. Všetok zálohovaný obsah z iného modelu zariadenia nemusí byť kompatibilný s práve pripojeným zariadením.

Vaše licencie DRM k hudobným súborom a súbory máp a hlasových inštrukcií nie sú zálohované, čiže ich nie je možné obnoviť zo zálohy späť do zariadenia. Licencie DRM však môžete obnoviť a súbory máp a hlasových inštrukcií znova stiahnuť. Viacej informácií, viď Obnovovanie licencií k hudbe po obnovení zo zálohy a Načítanie máp.

Ovi Nokia Help info O obnovení obsahu zariadenia Poznámka:

Ak sa zobrazí upozornenie na zmenený súbor zálohy, odporúčame neobnovovať tento súbor do zariadenia. Súbor môže obsahovať škodlivý softvér, ktorý by v prípade obnovení do zariadenia mohol vaše zariadenie poškodiť.

 

Čo je dobré vedieť, keď ste v sprievodcovi v okne priebehu obnovovania

Ak obnovujete obsah do rovnakého modelu zariadenia, ako bol pôvodný, budete musieť pre dokončenie obnovovania reštartovať zariadenie. Ak obnovujete obsah do iného modelu zariadenia, ako bol pôvodný, reštartovanie nie je potreba.

Ovi Nokia Help info O obnovení obsahu zariadenia Poznámka:

Ak obnovujete obsah cez pripojenie Bluetooth, musíte po reštartovaní zariadenia znova pripojiť zariadenie k počítaču.

Pozri tiež:

Riešenie problémov so zálohovaním a obnovovaním

 

 

O obnovení obsahu zariadenia