O automatickom zálohovaní

Všetky svoje osobné dáta si môžete nechať automaticky zálohovať napríklad každý deň. Do osobných dát patrí tento obsah:

  • kontakty

  • položky kalendára

  • správy

  • poznámky

  • orientačné body

  • záložky prehliadača a

  • webové zdroje podcastov, ktoré ste objednali.

 

Štandardne je funkcia automatického zálohovania vypnutá, ale môžete ju zapnúť z menu Nástroje > Možnosti > Moje zariadenia. Na rovnakom mieste môžete zmeniť aj frekvenciu automatických záloh (napríklad každodenne alebo týždenne) a zložku v počítači, do ktorej sa súbory záloh budú ukladať.

Ovi Nokia Help info O automatickom zálohovaní Poznámka:

Pred upravením týchto nastavení musíte najprv ukončiť sprievodcu zálohovaním.

 

Automatické zálohovanie sa spustí iba vtedy, ak aplikácia Nokia Ovi Suite nie je určitú dobu používaná. Automatické zálohovanie trvá iba niekoľko minút. V jeho priebehu môžete bez prerušovaní používať aplikáciu Nokia Ovi Suite. Odporúčame, aby ste počas automatického zálohovania nepristupovali k obsahu zariadenia.

Priebeh automatického zálohovania je zobrazený v oblasti zariadenia. Po dokončení automatického zálohovania sa v oblasti zariadenia zobrazí upozornenie. Ak automatické zálohovanie z neznámeho dôvodu zlyhá, môžete si počkať na spustení ďalšieho automatického zálohovania.

Ak nie je možné uskutočniť automatické zálohovanie, zobrazí sa po určitej dobe upozornenie v oblasti zariadenia. Upozornenie je zobrazené po troch dňoch alebo troch týždňoch, v závislosti na tom, ako často by sa malo automatické zálohovanie uskutočniť (každý deň alebo každý týždeň).

Nokia Ovi Suite automaticky odstráni staršie zálohy z počítača, aby sa zaistil dostatok miesta v počítači.

 

O pomenovaní súboru zálohy

Štandardný názov súboru zálohy tvorí názov zariadenia a dátum vytvorenia zálohy. Ak ste vytvorili manuálnu zálohu a v rovnaký deň existuje aj automaticky vytvorená záloha, názov súboru zálohy povie aj to, o ktorú zálohu ide. Názov súboru automatickej zálohy obsahuje slovo “auto”, napríklad [názov zariadenia]_2009-01-22_auto.nbu, zatiaľ čo manuálne zálohy toto slovo neobsahujú, napríklad [názov zariadenia]_2009-01-22.nbu. Ak v rovnaký deň vytvoríte viac manuálnych záloh, názov súboru zálohy obsahuje aj čas vytvorenia zálohy.

Súbor zálohy môžete pomenovať aj manuálne. V okne voľby obsahu v sprievodcovi kliknite na Prehľadávať a zadajte nový názov do poľa Názov súboru. Kliknutím na Uložiť uložíte súbor do požadovanej zložky a zatvoríte dialóg.

Pozri tiež:

O zálohovaní obsahu zariadenia

O automatickom zálohovaní