Pripojené zariadenia

Ak chcete Nokia Ovi Suite využívať naplno, musíte pripojiť svoje mobilné zariadenie k počítaču. Keď je vaše zariadenie pripojené, uvidíte obrázok svojho zariadenia v oblasti zariadenia v ľavom dolnom rohu aplikácie Nokia Ovi Suite. V oblasti zariadenia sa zobrazia pre každé pripojené zariadenie tieto informácie:

  • Názov pripojeného zariadenia.

  • Ikona pripojenia USB káblom alebo cez Bluetooth, podľa používaného typu pripojenia. Ak používate pripojenie USB káblom a máte zvolený režim prenosu médií pre prenos hudby chránenej technológiou DRM, je režim prenosu médií indikovaný ikonou kľúča spolu so štandardnou ikonou pripojenia USB káblom.

  • V Domovskom zobrazení tlačidlo pre definovanie možností synchronizácie vášho zariadenia alebo pre synchronizáciu obsahu podľa aktuálnych možností synchronizácie.

  • V Kontaktoch, Správach alebo Fotografiách tlačidlo pre synchronizovanie zobrazeného obsahu medzi mobilným zariadením a počítačom, a informácie o tom, či je zobrazenie v aktuálnom stave.

 

Nie sú pripojené žiadne zariadenia

Ak vaše zariadenie nie je pripojené k Nokia Ovi Suite, je oblasť zariadenia prázdna. Keď chcete svoje zariadenie pripojiť po prvý raz, kliknite na text Pripojiť zariadenie v prázdnej oblasti zariadenia a vyberte Pridať nové zariadenie. Sprievodca vás prevedie v niekoľkých krokoch postupom pripojenia zariadenia k Nokia Ovi Suite. Pre viac informácií, viď Prehľad pripojenia.

Niekoľko pripojených zariadení

Ak máte k Nokia Ovi Suite súčasne pripojených niekoľko zariadení, sú všetky zobrazené v oblasti zariadenia. Kliknutím na obrázok požadovaného zariadenia v oblasti zariadenia môžete prepnúť zariadenie. Zariadenie nemôžete prepnúť, ak prebieha synchronizácia obsahu alebo sú kopírované súbory medzi zariadením a počítačom.

 

Pozri tiež:

Prehľad Nokia Ovi Suite

Prehľad Domovského zobrazenia

Úprava možností zariadenia

Pripojené zariadenia