Prehľad Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite ponúka jednoduchý prístup k správe a prenosu obsahu medzi zariadením Nokia a počítačom. S Nokia Ovi Suite môžete presunovať správy, kontakty, fotografie, hudbu a ďalší obsah medzi počítačom a zariadením Nokia. Môžete udržovať synchronizované zariadenie Nokia s počítačom, aktualizovať zariadenie Nokia o nový softvér, uchovávať drahocenný obsah v bezpečí a mať k nemu odkiaľkoľvek prístup.

Ovi Nokia Help info Prehľad Nokia Ovi Suite Poznámka:

Niektoré modely zariadení nepodporujú všetky funkcie aplikácie Nokia Ovi Suite. Z toho dôvodu niektoré tu popisované funkcie nemusia byť k dispozícii pre model zariadenia, ktorý používate.

 

Ako navigovať v Domovskom zobrazení Nokia Ovi Suite

Domovské zobrazenie Nokia Ovi Suite (obrázok 1) má tieto časti:

 1. Menu Nokia Ovi Suite: Prístup k dostupným hlavným funkciám pre aktuálne zobrazenie a Nokia Ovi Suite.

 2. Hlavné oblasti: Kliknutím na niektorú zo štyroch oblastí otvoríte dostupné zobrazenie (Kontakty, Fotografie, Správy a Hudba).

 3. Tlačidlo Synchronizovať všetko: Kliknutím na Synchronizovať všetko synchronizujete všetok obsah Nokia Ovi Suite, ktorý ste definovali pre synchronizáciu v možnostiach synchronizácie zariadenia (Nástroje > Možnosti > Synchronizácia zariadenia).

 4. Prihlásenie k vášmu účtu Nokia: Kliknite na Prihlásenie, ak chcete začať vytvárať účet Nokia alebo sa prihlásiť k existujúcemu účtu. Ak máte existujúci účet Nokia, máte prístup k rôznym službám Ovi, ako napríklad bezplatnému e-mailovému účtu alebo môžete získať nové aplikácie a obsah pre vaše zariadenie z Ovi Obchodu.

 5. Výber z tipov pre používanie Nokia Ovi Suite: Tu môžete vidieť užitočné tipy pre používanie Nokia Ovi Suite a získať ľahký prístup k nástrojom Nokia Ovi Suite. Uvedomte si, že nie všetky tipy a odkazy k nástrojom sú vždy k dispozícii.

 6. Odporúčania z Ovi: Tu môžete vidieť služby, ktoré sú pre vás odporúčané, ak sú k dispozícii, a ponuky z Ovi Obchodu a Hudobného obchodu.

 7. Tlačidlo Synchronizovať: Presuňte myš nad jednu oblasť a kliknite na Synchronizovať pre synchronizovanie dostupného obsahu (napríklad kontakty alebo fotografie).

 8. Horný navigačný panel: Kliknutie na príslušnú ikonu umožní prístup k Domovskému zobrazeniu Nokia Ovi Suite, rôznym zobrazeniam alebo sprievodcovi aktualizácií softvéru.

 9. Informácie o Hudbe: Ukáže v priebehu prehrávania informácie o skladbe a ovládače prehrávania.

 

Obrázok 1: Domovské zobrazenie Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS Home3 Prehľad Nokia Ovi Suite

 

 

Ako navigovať v zobrazení Nokia Ovi Suite

Nasledujú ďalšie zobrazenia Nokia Ovi Suite (obrázok 2) – všetky zobrazenia dodržujú približne rovnakú logiku:

 1. Menu Nokia Ovi Suite: Prístup k dostupným hlavným funkciám pre aktuálne zobrazenie a Nokia Ovi Suite.

 2. Horný navigačný panel: Kliknutie na príslušnú ikonu umožní prístup k Domovskému zobrazeniu Nokia Ovi Suite, rôznym zobrazeniam alebo sprievodcovi aktualizácií softvéru.

 3. Oblasť navigácie pre obsah počítača: Tu môžete prechádzať obsah v aktuálnom zobrazení na úrovni zložky. V texte pomocníka označované ako oblasť navigácie.

 4. Oblasť navigácie pre obsah zariadenia: Tu môžete prechádzať obsah v práve aktívnom zariadení na úrovni zložky. V texte pomocníka označované ako oblasť zariadenia.

 5. Oblasť položiek: Tu môžete vidieť obsah aktuálneho zobrazenia na úrovni položiek, napríklad v zobrazení Kontaktov sú v oblasti položiek zobrazené všetky vaše kontakty. Oblasť položiek nie je zobrazená vo všetkých zobrazeniach, ako napríklad v zobrazení Fotografií.

 6. Oblasť obsahu: Tu môžete vidieť obsah aktuálneho zobrazenia na úrovni jednej položky, napríklad detail jedného kontaktu.

 7. Tlačidlo Synchronizovať: Kliknutím na tlačidlo synchronizácie synchronizujete obsah v odpovedajúcom zobrazení, napríklad správy.

 8. Tlačidla voľby režimu zobrazenia: Môžete prepínať medzi rôznymi režimami, aby ste mohli zobrazovať oblasti položiek alebo obsahu. Tlačidla voľby režimu zobrazenia sú viditeľné v zobrazeniach Správy, Hudba a Fotografie.

 9. Pole filtra: Filtrovaním práve zobrazeného zoznamu môžete vyhľadať a zobraziť konkrétnu položku. Začnite do poľa písať text. V oblasti položiek sa začnú zobrazovať položky odpovedajúce zadávanému textu. Pole filtra je k dispozícii v zobrazeniach Kontakty, Správy, Hudba a Mapy.

 10. Prihlásenie k vášmu účtu Nokia: Kliknite na Prihlásenie, ak chcete začať vytvárať účet Nokia alebo sa prihlásiť k existujúcemu účtu. Ak máte existujúci účet Nokia, máte prístup k rôznym službám Ovi, ako napríklad bezplatnému e-mailovému účtu alebo môžete získať nové aplikácie a obsah pre vaše zariadenie z Ovi Obchodu.

 11. Informácie o Hudbe: Ukáže v priebehu prehrávania informácie o skladbe a ovládače prehrávania.

 

 

Obrázok 2: Zobrazenie Správ Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS View2 v2 Prehľad Nokia Ovi Suite

 

 

Ovi Nokia Help info Prehľad Nokia Ovi Suite Poznámka:

Ak používate Nokia Ovi Suite a synchronizujete osobný obsah medzi zariadením a počítačom, odporúčame používať užívateľské profily Windows (známe pod názvom používateľské účty). To zaistí ochranu vášho osobného obsahu v zariadení a oddelenie vašich informácií od ostatných možných používateľov. Pre viac informácií o užívateľských profiloch Windows pozrite do pomocníka Windows (cez menu Štart).

Prehľad Nokia Ovi Suite