Úprava možností synchronizácie zariadenia

Obsah svojho mobilného zariadenia môžete udržovať synchronizovaný s Nokia Ovi Suite. To znamená, že môžete pristupovať k rovnakému obsahu v mobilnom zariadení alebo v počítači. Dokonca ak stratíte svoje zariadenie, všetok váš obsah bude v bezpečí aplikácie Nokia Ovi Suite. Môžete zvoliť, ktoré typy obsahu chcete synchronizovať, napríklad kontakty, správy a fotografie.

Synchronizácia v Nokia Ovi Suite môže byť manuálna alebo automatická:

  • Manuálnu synchronizáciu môžete spustiť pre špecifický typ obsahu otvorením požadovaného zobrazenia a kliknutím na tlačidlo synchronizácie v oblasti zariadenia alebo kliknutím na Synchronizácia v požadovanej oblasti Domovského zobrazenia Nokia Ovi Suite. Synchronizáciu pre rôzne typy obsahu môžete manuálne spustiť kliknutím na Synchronizovať všetko v oblasti zariadenia Domovského zobrazenia Nokia Ovi Suite. Tým sa synchronizuje obsah vášho zariadenia a počítača podľa aktuálnych možností synchronizácie.

  • K automatickej synchronizácii dôjde vždy pri pripojení zariadenia k počítaču a obsah medzi zariadením a počítačom sa synchronizuje podľa definovaných možností synchronizácie. To vám uľahčuje uchovávanie obsahu z vášho zariadenia v bezpečí Nokia Ovi Suite.

 

V možnostiach synchronizácie pre zariadenie môžete vybrať typy obsahu, ktoré chcete synchronizovať po kliknutí na Synchronizovať všetko v oblasti zariadenia Domovského zobrazenia Nokia Ovi Suite, a môžete určiť, či sa má alebo nemá spúšťať automatická synchronizácia.

Postup upravenia možností synchronizácie pre zariadenie:

  1. Vyberte Nástroje > Možnosti, alebo kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok zariadenia v oblasti zariadenia a vyberte Možnosti pre [názov zariadenia].

  2. Otvorte Synchronizácia zariadenia a z rozbaľovacieho menu vyberte zariadenie, ktorého možnosti chcete upraviť. Ak máte k počítaču pripojené iba jedno zariadenie, toto zariadenie je vybraté automaticky.

  3. Vyberte typy obsahu, ktoré chcete synchronizovať kliknutím na Synchronizovať všetko v oblasti zariadenia Domovského zobrazenia Nokia Ovi Suite.

  4. Navyše vyberte možnosť automatickej synchronizácie, ak chcete synchronizovať vybrané typy obsahu pri každom pripojení zariadenia k počítaču.

  5. Kliknutím na OK uložte úpravy a zatvorte dialóg.

 

Úprava možností synchronizácie zariadenia