Úprava možností synchronizácie poznámok

Pre upravenie možností synchronizácie poznámok postupujte takto:

  1. Otvorte Nástroje > Možnosti > Poznámky.

  2. Definujte, s ktorým softvérom pre správu dát chcete synchronizovať svoje poznámky. Ak máte na počítači nainštalovanú iba jednu aplikáciu pre správu dát, táto je automaticky použitá ako partner pre synchronizáciu so zariadením a žiadna možnosť pre jej výber nie je zobrazená.

 

Ovi Nokia Help info Úprava možností synchronizácie poznámok Poznámka:

V zoznamu uvidíte iba softvér pre správu dát, ktorý je nainštalovaný v počítači. Ak nemáte na počítači nainštalovaný žiadny softvér pre správu dát, nemôžete poznámky, kalendár a úlohy synchronizovať. Informácie o softvéru podporovanom aplikáciou Nokia Ovi Suite, viď Systémové požiadavky.

Nie je možné synchronizovať poznámky medzi Nokia Ovi Suite a samostatnou aplikáciou pre poznámky v Nokia N900. Môžete však synchronizovať poznámky medzi Nokia Ovi Suite a poznámkami z aplikácie kalendára zariadenia.

  1. Pre synchronizáciu je automaticky zvolený predvolený užívateľský profil softvéru pre správu dát a zložka poznámok. Ak ich chcete zmeniť, kliknite na Zmeniť.

  2. Vyberte zdroj, ktorého informácie prepíšu informácie druhého zdroja v prípade konfliktu synchronizácie. Príklad: keď viete, že v zariadení máte zvyčajne najnovšie informácie, môžete vybrať, že Nokia Ovi Suite vždy použije informácie zo zariadenia a aktualizuje ich do softvéru pre správu dát.

 

Pozri tiež:

Úprava možností synchronizácie zariadenia

Úprava možností synchronizácie poznámok