Úprava možností synchronizácie kalendára a úloh

Ak chcete upravovať možnosti synchronizácie svojho kalendára a úloh, postupujte takto:

  1. Otvorte Nástroje > Možnosti > Kalendár a úlohy.

  2. Definujte, s ktorým softvérom pre správu dát chcete synchronizovať svoj kalendár a úlohy. Ak máte na počítači nainštalovanú iba jednu aplikáciu pre správu dát, táto je automaticky použitá ako partner pre synchronizáciu so zariadením a žiadna možnosť pre jej výber nie je zobrazená.

Úprava možností synchronizácie kalendára a úloh