Synchronizovanie niekoľko zariadení

Keď používate Nokia Ovi Suite s viac ako jedným zariadením, ich obsah je v Nokia Ovi Suite zlúčený. Keď synchronizujete kontakty, kalendár, úlohy, poznámky, záložky alebo webové zdroje, tento zlúčený obsah je prenesený do každého pripojeného zariadenia.

Synchronizácia fotografií, videí a správ znamená kopírovanie iba nového obsahu zo zariadenia do Nokia Ovi Suite, takže v priebehu synchronizácie nedôjde k zlúčeniu obsahu v zariadení.

Aby ste zabránili kombinovaní obsahu zariadení, môžete pre rôznych používateľov a rôzne zariadenia používať rôzne používateľské účty Windows. Urobte to takto:

  1. Zatvorte Nokia Ovi Suite.

  2. Odhláste sa zo svojho počítača.

  3. Prihláste sa ako iný užívateľ.

  4. Otvorte Nokia Ovi Suite a pokračujte ako obvykle.

 

Pozri tiež:

O synchronizácii

Synchronizácia obsahu

 

Synchronizovanie niekoľko zariadení