Riešenie problémov so synchronizáciou

Ak synchronizácia zlyhá, postupujte jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Ak je synchronizácia zrušená alebo z neznámeho dôvodu zlyhá, znova pripojte zariadenie a opakujte synchronizáciu.

 • Ak zistíte, že niektoré vaše položky kalendára a úlohy nie sú synchronizované, skontrolujte, či sú položky uložené v predvolenom kalendári zariadenia (ak vaše zariadenie podporuje viac kalendárov). V opačnom prípade nebudú obsiahnuté v synchronizácii.

 • Ak zistíte, že vaše kontakty, kalendár, úlohy, poznámky alebo záložky neboli synchronizované, môžu byť niektoré synchronizačné súbory poškodené. Pre opravenie poškodených súborov vyberte Synchronizovať > Opraviť synchronizáciu. Uvedomte si, že opravením sa neovplyvní vaše prispôsobené možnosti synchronizácie.

 • Ak zo zariadenia nie je možné čítať informácie, znova pripojte zariadenie a opakujte synchronizáciu.

 • Ak v počítači nie je dostatok miesta pre uloženie všetkého synchronizovaného obsahu, odstráňte niektoré súbory z počítača alebo premiestnite súbory na externý pevný disk či inú pamäťovú jednotku a opakujte synchronizáciu.

 • Ak zlyhá synchronizácia záložiek prehliadača Firefox, je možné, že pri inštalácii Nokia Ovi Suite bol Firefox otvorený, alebo ste aktualizovali Firefox z verzie 3.0 na 3.5. Obe varianty môžu spôsobiť, že doplnok Firefox Synchronisation nebude pracovať správne. Doplnok je vyžadovaný, aby pracovala synchronizácia záložiek Firefox v Nokia Ovi Suite. Pre vyriešenie problému otvorte v počítači Štart > Ovládacie panely > Pridať alebo Odobrať programy > Nokia Ovi Suite a kliknite na Zmeniť / Odobrať. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte možnosť opravy pre uskutočnenie potrebných opráv Nokia Ovi Suite.

 • Ak sa zobrazí chybová správa, že synchronizácia bola zrušená z dôvodu problému s vaším užívateľským profilom v softvéru pre správu dát, otvorte aspoň raz tento softvér a potom skúste synchronizovať znova. Ak ste ešte neotvorili softvér pre správu dát, softvér nevytvoril potrebné pracovné zložky a preto je Nokia Ovi Suite nemôže synchronizovať.

 • Ak sa zobrazí chybová správa, že znova musíte nastaviť svoj užívateľský profil pre softvér pre správu dát, alebo že musíte opraviť alebo preinštalovať softvér, vyhľadajte si potrebné informácie o týchto akciách v pomocníkovi alebo v užívateľskej príručke odpovedajúceho softvéru.  

 • Ak sa zobrazí chybová správa, že by ste mali preinštalovať Nokia Ovi Suite, otvorte v svojom počítači Štart > Ovládací panel > Pridať alebo Odobrať programy > Nokia Ovi Suite a kliknite na Zmeniť / Odobrať. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte možnosť opravy pre uskutočnenie potrebných opráv Nokia Ovi Suite.

 • Ak potrebujete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia Nokia Ovi Suite, pozrite sekciu Prehľad aktualizácie softvéru.

 • Ak sa zobrazí chybová správa, že iné zariadenie už používa rovnaké meno ako vaše aktívne zariadenie, pozrite sekciu Úprava možností zariadenia, kde nájdete informácie o zmene možností vášho zariadenia, vrátane jeho premenovania.

 • Informácie o kontaktoch na Nokia Care, viď http://www.nokia.com/support.

Riešenie problémov so synchronizáciou