O synchronizácii záložiek a webových zdrojov

Záložky sú webové adresy označené v priebehu prechádzania internetom ako obľúbené. Webové zdroje sú formáty webových zdrojov používané pre publikovanie často aktualizovaných prác v štandardizovanom formáte. Medzi tieto práce patrí napríklad príspevky do blogov, zvuky a videa.

Záložky a webové zdroje môžete synchronizovať medzi zariadením a webovým prehliadačom počítača, ak zariadenie podporuje tento typ funkcie. Prehliadače, s ktorými môžete synchronizovať, sú Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox.

V prehliadači sú záložky a webové zdroje vášho zariadenia synchronizované do samostatných zložiek pre mobilné záložky a mobilné zdroje. Tie sú vytvorené aplikáciou Nokia Ovi Suite pri synchronizácii. Vďaka samostatným zložkám máte ľahký prehľad o tom, čo bolo synchronizované medzi vaším zariadením a prehliadačom.

Ovi Nokia Help info O synchronizácii záložiek a webových zdrojov Poznámka:

Pri prvom synchronizovaní záložiek zariadenia sa v prehliadači vytvorí zložka mobilných záložiek a záložky zo zariadenia sú synchronizované s touto zložkou. Žiadne záložky ale nie sú synchronizované z prehliadača do zariadenia. Ak chcete synchronizovať záložky z webového prehliadača do zariadenia, musíte presunúť požadované záložky do zložky mobilných záložiek a potom spustiť synchronizáciu z Nokia Ovi Suite.

 

Ak chcete upraviť možnosti synchronizácie pre svoje záložky a webové zdroje, postupujte takto:

  1. Otvorte Nástroje > Možnosti > Záložky a webové zdroje.

  2. Definujte webový prehliadač, ktorého záložky a webové zdroje chcete mať synchronizované. Ak máte na počítači nainštalovaný iba jeden webový prehliadač, tento je automaticky použitý ako partner pre synchronizáciu so zariadením.

  3. Vyberte zdroj, ktorého informácie prepíšu informácie druhého zdroja v prípade konfliktu synchronizácie. Príklad: ak viete, že máte obyčajne najnovšie záložky v prehliadači, môžete nastaviť, aby aplikácia Nokia Ovi Suite v prípade konfliktu vždy použila informácie z prehliadača a tieto aktualizovala do zariadenia.

 

Pozri tiež:

Úprava možností synchronizácie zariadenia

O synchronizácii záložiek a webových zdrojov