O synchronizácii osobného obsahu

S Nokia Ovi Suite môžete synchronizovať osobný obsah medzi zariadením a softvérom pre správu dát nainštalovaným v počítači. Medzi tento obsah patrí položky vášho kalendára a úlohy, poznámky alebo záložky a webové zdroje. Pre viacej informácií pozrite Úprava možností synchronizácie kalendára a úloh, Úprava možností synchronizácie poznámok a O synchronizácii záložiek a webových zdrojov.

Ovi Nokia Help info O synchronizácii osobného obsahu Poznámka:

Keď chcete zabrániť duplikácii položiek, nepoužívajte pre synchronizáciu osobného obsahu zariadenia iné aplikácie zariadenia, napríklad Mail for Exchange, ak pre tento účel už používate Nokia Ovi Suite.

 

Pozri tiež:

Úprava možností synchronizácie zariadenia

 

 

O synchronizácii osobného obsahu