Kontrola informácií o najnovšej synchronizácii

Podrobné informácie o najnovšej uskutočnenej synchronizácii otvoríte zvolením Synchronizácia > Zobraziť protokol synchronizácie.

Protokol synchronizácie obsahuje informácie o všetkých typoch obsahu pod odpovedajúcimi kartami. Po kliknutí na kartu uvidíte podrobné informácie tykajúce sa synchronizácie typu obsahu: kam boli informácie synchronizované, ktoré položky boli synchronizované a ktoré položky boli odstránené.

Ak sa vyskytol problém so synchronizáciou niektorých položiek, tieto položky sú takisto zobrazené. Ak je známa príčina, prečo položky neboli synchronizované, je aj táto informácia uvedená v zoznamu.

Kontrola informácií o najnovšej synchronizácii