Zobrazenie správ

Pri zobrazení správ uložených v počítači alebo vo vašom zariadení môžete získať rýchly prehľad správ zobrazením zoznamu správ v oblasti položiek. V oblasti položiek vidíte prvé slová každej správy. Keď vyznačíte správu v oblasti položiek, uvidíte celý text správy v oblasti obsahu.

Ak chcete zobraziť správy uložené v počítači, vyznačte skupinu “Všetky” v oblasti navigácie. Potom sa zobrazí zoznam všetkých správ z počítača. Takisto môžete kliknúť na niektorú z inteligentných skupín uvedených pod skupinou Všetky, ak chcete zobraziť iba tie správy, ktoré patria do zvolenej skupiny. Bližšie informácie nájdete v časti O inteligentných skupinách.

Správy uložené na počítači môžete dať zobraziť nasledovne:

  • Usporiadané podľa dátumu, kedy bola správa odoslaná alebo prijatá.

  • Usporiadané podľa kontaktu, ktorý správu odoslal alebo prijal.

 

Medzi týmito dvomi režimami sa prepína kliknutím na tlačidlá v hornej časti oblasti položiek.

Pre zobrazenie správ v zariadení, keď je zariadenie pripojené k počítači, označte v oblasti zariadenia v zobrazení Správy niektorý s týchto priečinkov správ, napríklad Doručená pošta, Odoslaná pošta alebo Koncepty (mená priečinkov sa môžu líšiť). Potom sa zobrazí zoznam správ, ktoré sa práve nachádzajú vo zvolenom priečinku.

Sledovanie postupnosti správ

Môžete zobraziť všetky správy, ktoré ste odoslali alebo prijali od určitého kontaktu v postupnosti správ. Ak chcete zobraziť postupnosť správ, vyznačte želanú správu v oblasti položiek a v oblasti obsahu sa zobrazí celá postupnosť správ s daným kontaktom. Postupnosť správ je zobrazená v chronologickom poradí, s najnovšou správou navrchu zoznamu.

 

Pozri tiež:

Filtrovanie správ

Kopírovanie správ

Odstránenie a obnovenie správ

Zobrazenie správ