Filtrovanie správ

Pri prezeraní správ uložených v počítači alebo vo vašom zariadení môžete filtrovať práve zobrazené správy v oblasti položiek, aby ste mohli ľahko nájsť správu, ktorú hľadáte. Správy môžete filtrovať podľa mena odosielateľa alebo príjemcu správy, alebo podľa slov obsiahnutých v texte správy. Správy, ktoré obsahujú filtrovaný text, sa zobrazia v oblasti položiek.

Ak chcete filtrovať správy z počítača, postupujte takto:

  1. V oblasti navigácie vyznačte skupinu Všetky, aby sa mohli filtrovať všetky správy uložené v počítači.
    ALEBO
    Vyznačte niektorú z inteligentných skupín uvedených pod skupinou Všetky, aby ste filtrovali iba správy v tejto inteligentnej skupine. Bližšie informácie o inteligentných skupinách nájdete v časti O inteligentných skupinách.

  2. Začnite písať filtrovaný text do poľa pod oblasťou položky. Filtrovanie sa začne okamžite a uvidíte zoznam správ, ktoré obsahujú vami zadaný text.

  3. Ak chcete vymazať obsah poľa filtrovania správ, kliknite na položku Vymazať.

 

Ak chcete filtrovať správy zo svojho zariadenia, postupujte takto:

  1. Vyznačte želaný priečinok zariadenia v oblasti zariadenia.

  2. Začnite písať filtrovaný text do poľa pod oblasťou položky. Filtrovanie sa začne okamžite a uvidíte zoznam správ, ktoré obsahujú vami zadaný text.

  3. Ak chcete vymazať obsah poľa filtrovania správ, kliknite na položku Vymazať.

 

Ovi Nokia Help info Filtrovanie správ Poznámka:

Ak žiadna správa neobsahuje filtrovaný text, ktorý ste napísali, je oblasť položiek prázdna.

Filtrovanie správ