Vytvorenie inteligentnej skupiny

Ak chcete vytvoriť inteligentnú skupinu, postupujte takto:

  1. Kliknite na položku Pridať inteligentnú skupinu v inteligentných skupinách, ktoré sú už zobrazené vo výmene správ. Otvorí sa dialógové okno “Nová inteligentná skupina”.

  2. Zadajte názov pre inteligentnú skupinu.

  3. Kliknite vo vyskakovacom zozname pravidiel na to pravidlo, ktoré chcete použiť pre správy, napr. stav správy.

  4. Kliknite vo vyskakovacom zozname hodnôt pravidla, ktoré ste vybrali, na požadovanú hodnotu, napr. neprečítané.

  5. Ak chcete zadefinovať ďalšie pravidlo a jeho hodnotu, kliknite na položku Pridať nové pravidlo. Počas vytvárania inteligentnej skupiny sa zobrazí počet správ, ktoré spĺňajú vami zadefinované pravidlá.

  6. Keď ste ukončili vytváranie inteligentnej skupiny, zatvorte dialógové okno kliknutím na položku Uložiť. Inteligentná skupina, ktorú ste vytvorili, sa zobrazí v oblasti navigácie.

 

Pozri tiež:

Úprava inteligentnej skupiny

Odstránenie inteligentnej skupiny

Vytvorenie inteligentnej skupiny