Úprava inteligentnej skupiny

Ak chcete upraviť inteligentnú skupinu, postupujte takto:

  1. Zvýraznite niektorú z inteligentných skupín v skupine Všetky.

  2. Vyberte položku Upraviť > Upraviť inteligentnú skupinu. Otvorí sa dialógové okno “Upraviť inteligentnú skupinu”.

  3. Upravte názov inteligentnej skupiny alebo pravidlá, ktoré sa pre túto skupinu používajú.

  4. Zatvorte dialógové okno kliknutím na položku Uložiť.

 

Pozri tiež:

Kopírovanie inteligentnej skupiny

Odstránenie inteligentnej skupiny

Úprava inteligentnej skupiny