Synchronizácia správ

Obsah svojho mobilného zariadenia môžete udržovať synchronizovaný s Nokia Ovi Suite. To znamená, že môžete pristupovať k rovnakému obsahu v mobilnom zariadení alebo v počítači. Dokonca ak stratíte svoje zariadenie, všetok váš obsah bude v bezpečí aplikácie Nokia Ovi Suite. Môžete zvoliť, ktoré typy obsahu chcete synchronizovať, napríklad kontakty, správy a fotografie.

V Domovskom zobrazení Nokia Ovi Suite môžete jednoducho vidieť, koľko nových správ už máte v zariadení pripravených na synchronizáciu s počítačom.

Pre synchronizovanie správ zo zariadenia do počítača manuálne vykonajte jednu z týchto operácií:

  • V oblasti Správ Domovského zobrazenia Nokia Ovi Suite kliknite na Synchronizovať.

  • V zobrazení Správy v Nokia Ovi Suite kliknite na Synchronizovať správy v oblasti zariadenia.

 

Automatická synchronizácia

Správy môžete synchronizovať aj automaticky pri každom pripojení zariadenia k počítaču. Z tohto dôvodu upravte nastavenie synchronizácie pre zariadenie.

Ak chcete synchronizovať správy automaticky, postupujte takto:

  1. Vyberte Nástroje > Možnosti, alebo kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok zariadenia v oblasti zariadenia a vyberte Možnosti pre [názov zariadenia].

  2. Otvorte kartu Synchronizácia zariadenia a z rozbaľovacieho menu vyberte zariadenie, ktorého možnosti chcete upraviť. Ak máte k počítaču pripojené iba jedno zariadenie, toto zariadenie je vybraté automaticky.

  3. Vyberte správy, ktoré chcete synchronizovať, a vyberte možnosť automatickej synchronizácie.

  4. Kliknutím na OK uložte úpravy a zatvorte dialóg.

 

Ovi Nokia Help info Synchronizácia správ Poznámka:

Ak ste pred aktualizovaním správ prenášali hudobné skladby chránené proti kopírovaniu, prepnite USB režim v zariadení späť na Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite). Podrobnejšie informácie o voľbe USB režimu nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.

Synchronizácia správ