Premenovanie inteligentnej skupiny

Ak chcete premenovať inteligentnú skupinu, postupujte takto:

  1. Zvýraznite niektorú z inteligentných skupín v skupine Všetky.

  2. Kliknite na názov inteligentnej skupiny.

  3. Zadajte nový názov pre inteligentnú skupinu.

  4. Stlačte kláves Enter.

 

Pozri tiež:

Úprava inteligentnej skupiny

Premenovanie inteligentnej skupiny