Odstránenie inteligentnej skupiny

Ak chcete odstrániť inteligentnú skupinu, postupujte takto:

  1. Zvýraznite niektorú z inteligentných skupín v skupine Všetky.

  2. Vyberte položku Upraviť > Odstrániť inteligentnú skupinu.

  3. Potvrďte odstránenie. Inteligentná skupina sa vymaže, ale správy v nej obsiahnuté zostanú uložené v počítači (správy si môžete naďalej prezerať v skupine Všetky).

Odstránenie inteligentnej skupiny