Odstránenie a obnovenie správ

Správy môžete zo svojho zariadenia alebo počítača odstrániť. Takisto môžete obnoviť správy, ktoré boli uložené na počítači. Ak odstránite správu zo svojho zariadenia, správa sa vymaže natrvalo a nemôžte ju neskôr obnoviť.

Ak chcete odstrániť a obnoviť správy z počítača, postupujte takto:

 1. Vyznačte skupinu Všetky alebo inteligentnú skupinu v oblasti navigácie. Zobrazí sa zoznam správ obsiahnutých v skupine Všetky alebo v inteligentnej skupine, ktorú ste zvýraznili.

 2. Skontrolujte, či máte zobrazené správy zoradené podľa dáta odoslania alebo prijatia správ. Z tohto dôvodu kliknite na tlačidlá v hornej časti oblasti položiek.

 3. Vyberte jednu alebo viac správ, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete vybrať susediace správy, kliknite na prvú správu a potom podržte kláves SHIFT a kliknite na poslednú správu. Ak chcete vybrať nesusediace správy, kliknite na prvú správu a potom podržte kláves CTRL a kliknite na ďalšie správy.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odstrániť. Správy sa presunú do zložky Odstránené správy.

 5. Ak chcete vymazať zložku Odstránených správ, kliknite pravým tlačidlom myši na názov zložky v oblasti navigácie a z vyskakovacej ponuky, ktorá sa otvorí, vyberte položku Vyprázdniť odstránené správy.
  ALEBO
  Ak chcete obnoviť správy zo zložky Odstránených správ, vyznačte názov zložky v oblasti navigácie, kliknite na neho pravým tlačidlom myši a vyberte Obnoviť.

Ovi Nokia Help tip Odstránenie a obnovenie správ Tip:

Správy môžete natrvalo odstrániť takisto zvýraznením správ v oblasti položiek a stlačením klávesovej kombinácie Shift+Delete.

Ak chcete obnoviť odstránenú správu, ktorá patrí k postupnosti správ, kliknite počas zobrazenia správy v oblasti obsahu na položku Obnoviť.

Ak chcete natrvalo odstrániť správu zo svojho zariadenia, postupujte takto:

 1. Zvýraznite niektorú zo zložiek uvedenú v oblasti zariadenia. Zobrazí sa zoznam správ, ktoré sa práve nachádzajú v zložke.

 2. Vyberte jednu alebo viac správ, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete vybrať susediace správy, kliknite na prvú správu a potom podržte kláves SHIFT a kliknite na poslednú správu. Ak chcete vybrať nesusediace správy, kliknite na prvú správu a potom podržte kláves CTRL a kliknite na ďalšie správy.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odstrániť. Správa sa z vášho zariadenia vymaže natrvalo a nemôžete ju obnoviť.

Odstránenie a obnovenie správ