O inteligentných skupinách

Vo Výmene správ nemusíte manuálne presúvať správy do tradičnej priečinkovej štruktúry. Namiesto toho môžete použiť inteligentné skupiny na zoskupenie správ, ktoré majú niečo spoločné, na základe skupiny kritérií. Správy, ktoré spĺňajú kritériá (napr. neprečítané správy alebo správy, ktoré ste dostali minulý týždeň) sú uvedené v záhlaví zdieľanej inteligentnej skupiny.

Obsahy inteligentných skupín sú automaticky aktualizované. Správa môže byť takto najprv zahrnutá do inteligentne skupiny s názvom Dnes, odkiaľ sa automaticky presunie do inteligentnej skupiny Včera.

Okrem predvolených inteligentných skupín môžete vytvoriť inteligentné skupiny podľa svojich osobných potrieb, napr. inteligentnú skupinu pre správy, ktoré ste dostali od určitej osoby.

Ovi Nokia Help info O inteligentných skupinách Poznámka:

Inteligentné skupiny môžete použiť iba pre správy uložené v počítači. Inteligentné skupiny sa netýkajú správ vo vašom prístroji. Keď správy prezeráte z prístroja, môžete ich filtrovať a tak ľahko nájsť správu, ktorú hľadáte. Ďalšie informácie získate v časti Filtrovanie správ.

 

Keď prezeráte správy uložené v počítači, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na skupinu Všetky, ak si chcete prezrieť všetky správy uložené v počítači, alebo

  • Kliknite na niektorú z inteligentných skupín uvedených pod skupinou Všetky, ak si chcete prezrieť iba tie správy, ktoré patria do danej skupiny.

 

Keď kliknete na názov inteligentnej skupiny v oblasti navigácie, uvidíte zoznam správ obsiahnutých v tejto inteligentnej skupine. Kliknite na niektorú správu v oblasti položiek, ak si chcete pozrieť obsah správy v oblasti obsahu.

Pozri tiež:

Vytvorenie inteligentnej skupiny

Úprava inteligentnej skupiny

Odstránenie inteligentnej skupiny

O inteligentných skupinách