Kopírovanie inteligentnej skupiny

Existujúcu inteligentnú skupinu môžete skopírovať a potom upraviť pravidlá platné pre kópiu. Takto nemusíte vytvárať inteligentnú skupinu od začiatku.

Ak chcete skopírovať inteligentnú skupinu, postupujte takto:

  1. Zvýraznite niektorú z inteligentných skupín v zozname Všetky.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte Kopírovať pravidlá. Otvorí sa dialógové okno “Upraviť inteligentnú skupinu” s predvoleným názvom inteligentnej skupiny. Ak chcete skupinu premenovať, zadajte nový názov do poľa názvu.

  3. Upravte pravidlá, ktoré sa aplikujú pre inteligentné skupiny.

  4. Kliknite na položku Uložiť a zatvorte dialógové okno.

 

Pozri tiež:

Úprava inteligentnej skupiny

Kopírovanie inteligentnej skupiny