Importovanie správ

Môžete získať správy z CSV súborov, ktoré boli vytvorené v Nokia Ovi Suite alebo Nokia PC Suite.

Postup importovania správ zo CSV súboru do Ovi Suite:

  1. Vyberte Súbor > Importovať správy.

  2. Vyhľadajte a vyberte CSV súbor obsahujúci správy. Kliknite na OK. Všetky vaše správy budú skopírované zo súboru do Nokia Ovi Suite.

 

Ľubovoľný CSV súbor môžete otvoriť pre zobrazenie vo viacerých tabuľkových aplikáciách.

 

Pozri tiež:

Exportovanie správ

Importovanie správ