Exportovanie správ

Všetky správy z Nokia Ovi Suite môžete uložiť do CSV súboru. To je dobrý spôsob zálohovania všetkých vašich správ.

Postup exportovania správ z Nokia Ovi Suite do CSV súboru:

  1. Vyberte Súbor >Exportovať všetky správy.

  2. Vyberte existujúci CSV súbor, ktorý sa prepíše, alebo vyberte Nový pre vytvorenie nového súboru.

  3. Kliknite na tlačidlo OK. Všetky vaše správy sú uložené do súboru.

 

Správy môžete importovať späť do Nokia Ovi Suite. Pre detaily, viď Importovanie správ.

Ľubovoľný CSV súbor môžete otvoriť pre zobrazenie vo viacerých tabuľkových aplikáciách.

 

Pozri tiež:

Importovanie správ

 

Exportovanie správ