Kopírovanie správ

Keď pripojíte svoje zariadenie k počítaču, správy z vášho zariadenia sa skopírujú do počítača a zobrazia sa v skupine Všetky. Navyše môžete skopírovať vybraté správy zo svojho zariadenia do počítača alebo z počítača do zariadenia.

Ak chcete skopírovať správy zo svojho zariadenia do počítača, postupujte takto:

  1. Zvýraznite niektorú zo zložiek uvedenú v oblasti zariadenia. Zobrazí sa zoznam správ, ktoré sa práve nachádzajú v zložke.

  2. Vyberte jednu alebo viaceré správy. Ak chcete vybrať susediace správy, kliknite na prvú správu a potom podržte kláves SHIFT a kliknite na poslednú správu. Ak chcete vybrať nesusediace správy, kliknite na prvú správu a potom podržte kláves CTRL a kliknite na ďalšie správy.

  3. Presuňte správy do skupiny Všetky v oblasti navigácie. Správy sa skopírujú do počítača.

 

Ak chcete skopírovať správy z počítača do svojho zariadenia, postupujte takto:

  1. Vyznačte skupinu Všetky v oblasti navigácie. Zobrazí sa zoznam všetkých správ z počítača.

  2. Vyberte jednu alebo viaceré správy. Ak chcete vybrať susediace správy, kliknite na prvú správu a potom podržte kláves SHIFT a kliknite na poslednú správu. Ak chcete vybrať nesusediace správy, kliknite na prvú správu a potom podržte kláves CTRL a kliknite na ďalšie správy.

  3. Presuňte správy do zložky Moje zložky v oblasti zariadenia. Správy sa skopírujú do vášho zariadenia.

 

Ovi Nokia Help tip Kopírovanie správ Tip:

Pre kopírovanie obsahu správy do schránky a jej vloženie do iného textového editora vyberte v oblasti položiek správu, kliknite pravým tlačidlom myši v oblasti obsahu na pravej strane na správu a vyberte Kopírovať do schránky.

Kopírovanie správ