Prehľad správ

V zložke Výmena správ môžete vykonávať tieto úkony:

 • Nastaviť kopírovanie všetkých správ z prístroja do počítača pri pripojení prístroja k počítaču.

 • Prečítať správy uložené na počítači.

 • Ponechať kópie správ na počítači aj keď odstránite správy z prístroja.

 • Zobraziť správy z prístroja, keď je prístroj pripojený k počítaču.

 • Odoslať správy jednotlivým ľuďom alebo skupine kontaktov.

 • Odpovedať na a preposlať ďalej doručené správy.

 • Spravovať vaše správy, napr. organizovaním správ do inteligentných skupín a odstránením správ.

 • Jednoducho nájsť správy, ktoré ste poslali alebo prijali filtrovaním správ uložených v počítači alebo vašom prístroji.

 • Byť informovaní o nových správach:

  • Číslo zobrazené nad ikonou Výmeny správ na hornom navigačnom paneli stanovuje, koľko máte v prístroji neprečítaných správ.

  • Oznámenia o nových správach v prístroji sa zobrazujú v oblasti oznamovania systému Windows, vo vzdialenom pravom rohu panelu úloh.

 

Pozri tiež:

Otváranie Výmeny správ

Prehľad Správ