Otváranie Výmeny správ

Vo Výmene správ si môžete prezerať správy, ktoré ste uložili do počítača a svojho prístroja, keď je prístroj pripojený k počítaču.

Ak chcete otvoriť výmenu správ, kliknite na ikonu Výmena správ v hornej časti navigačného panela. Keď sa Výmena správ otvorí, zobrazia sa správy z prístroja uvedené v oblasti prístroja.

Ovi Nokia Help info Otvorenie Správ Poznámka:

Ak obnovujete obsah zariadenia, je vo všetkých zobrazeniach Nokia Ovi Suite zatvorená oblasť zariadenia, aby sa zabránilo nefunkčnosti zariadenia pri prebiehajúcom obnovovaní.

Pozri tiež:

Zobrazenie správ

Otvorenie Správ