Vytváranie a odosielanie správ

Skôr ako začnete odosielať správy skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k počítaču. Pripojené zariadenia sú zobrazené v oblasti stavu zariadenia. Vaše zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Ovi Nokia Help info Vytváranie a odosielanie správ Poznámka:

Ak používate zariadenie s dvoma SIM kartami (zariadenie dual SIM), je pre odoslanie správ použitá SIM1. SIM1 je v internom držiaku SIM karty v zariadení. Ak chcete odoslať správu pomocou druhej SIM karty, vymeňte SIM karty v zariadení.

 

Ak chcete vytvoriť a odoslať správu, postupujte takto:

  1. V oblasti položiek kliknite na Vytvoriť správu.

  2. Začnite zadávať meno alebo telefónne číslo želaného príjemcu. Zobrazí sa zoznam zhodných kontaktov nájdených v zariadení alebo počítači. Vyberte zo zoznamu príjemcu, ktorého chcete pridať, a stlačte kláves Enter.

  3. Ak chcete pridať viacerých príjemcov, kliknite na Pridať príjemcu.

  4. Po dokončení pridávania príjemcov správy kliknite na Zatvoriť.

  5. Do textového poľa napíšte správu. Pri písaní správy sa pod textovým poľom zobrazí množstvo zvyšných znakov a počet správ, ktoré sa odošlú.

  6. Kliknite na Odoslať.

 

Ovi Nokia Help tip Vytváranie a odosielanie správ Tip:

Ak chcete odstrániť príjemcu zo správy, ktorú píšete, vyznačte želaného príjemcu a stlačte položku Vymazať.

Pre vytvorenie nového kontaktu kliknite na správu pravým tlačidlom a vyberte odpovedajúcu možnosť.

Vytváranie a odosielanie správ