Posielanie správ ďalej

Skôr ako začnete odosielať správy skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k počítaču. Pripojené zariadenia sú zobrazené v oblasti stavu zariadenia. Vaše zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Ovi Nokia Help info Posielanie správ ďalej Poznámka:

Ak používate zariadenie s dvoma SIM kartami (zariadenie dual SIM), je pre odoslanie správ použitá SIM1. SIM1 je v internom držiaku SIM karty v zariadení. Ak chcete odoslať správu pomocou druhej SIM karty, vymeňte SIM karty v zariadení.

 

Ak chcete správu poslať ďalej, postupujte takto:

  1. Vyznačte želanú správu v oblasti položiek a vyberte položku Nástroje > Poslať ďalej.

  2. Ak chcete pridávať správe príjemcov, kliknite na položku Pridať príjemcu. Začnite zadávať meno alebo telefónne číslo želaného príjemcu. Zobrazí sa zoznam zhodných kontaktov nájdených v zariadení alebo počítači. Vyberte zo zoznamu príjemcu, ktorého chcete pridať, a stlačte kláves Enter.

  3. Ak chcete pridať viacerých príjemcov, kliknite na Pridať príjemcu.

  4. Po dokončení pridávania príjemcov správy kliknite na Zatvoriť.

  5. V prípade potreby upravte text správy.

  6. Kliknite na Odoslať.

 

Ovi Nokia Help tip Posielanie správ ďalej Tip:

Ak chcete odstrániť príjemcu zo správy, ktorú píšete, vyznačte želaného príjemcu a stlačte položku Vymazať.

Pravým tlačidlom môžete v oblasti položiek alebo obsahu kliknúť na správy, ak na nich chcete odpovedať, posielať ich ďalej alebo odstrániť.

Posielanie správ ďalej