Riešenie problémov s káblovým pripojením

Ak zlyhá pripojenie zariadenia USB káblom, postupujte takto:

  • Skontrolujte, či je kábel správne pripojený a že ste v zariadení vybrali USB režim Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite).  Toto vykonáte otvorením Nastavenie > Pripojovanie alebo Pripojenie, v závislosti od terminológie zariadenia, a v sekcii USB kábla skontrolujte, či je zvolený režim Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite).

  • Odpojte kábel od zariadenia a opäť ho pripojte. Ak vaše zariadenie naďalej nebolo zistené, odpojte kábel, reštartujte zariadenie aj počítač a skúste to znova.

  • Skontrolujte, či používate originálny kábel Nokia a či je to správny typ pre vaše zariadenie. Informácie o podporovaných typoch USB káblov, viď Systémové požiadavky.

 

Podrobnejšie informácie o voľbe USB režimu nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.

Riešenie problémov s káblovým pripojením