Riešenie problémov s Bluetooth pripojením

Bluetooth nie je k dispozícii pre výber

Používanie Bluetooth pripojenia je možné vypnúť. Príčinou môže byť jedna z týchto možností:

  • V počítači nemáte nainštalovaný vhodný hardvér alebo softvér pre Bluetooth pripojenie. Ak chcete zistiť, ktoré verzie sady Bluetooth sú inštalované v počítači, kliknite na Pomocník > O Nokia Ovi Suite > Informácie o systéme. Pre zoznam verzií Bluetooth softvéru podporovaných aplikáciou Nokia Ovi Suite viď Systémové požiadavky.

  • Bluetooth softvér v počítači bol vypnutý.

  • Vysielač Bluetooth v počítači bol vypnutý.

 

Pred ďalším pokusom o pripojenie zariadenia cez Bluetooth ich skontrolujte a vykonajte požadované kroky na opravu.

Vaše mobilné zariadenie nebolo nájdené

Ak vaše zariadenie nie je uvedené v zozname nájdených Bluetooth zariadení, môže byť dôvodom jedna z týchto možností:

  • V nastavení Bluetooth v zariadení nemáte zapnutý Bluetooth.

  • Nemáte nastavenú viditeľnosť vášho zariadenia pre ostatné Bluetooth zariadenia.

 

Pre upravenie nastavení Bluetooth v zariadení otvorte Nastavenie > Pripojovanie alebo Pripojenie, v závislosti od terminológie zariadenia. Zapnite Bluetooth a nastavte viditeľnosť zariadenia pre ostatné Bluetooth zariadenia. Kliknite na Hľadať znova.

 

Riešenie problémov s Bluetooth pripojením