Prehľad pripojenia

Ak máte svoje mobilné zariadenie Nokia pripojené k počítaču, môžete používať Nokia Ovi Suite napríklad pre:

 • Udržovanie aktuálnych kontaktov v zariadení a počítači.

 • Skopírovanie všetkých správ z mobilného zariadenia do počítača.

 • Kopírovanie fotografií, videoklipov a hudobných skladieb medzi mobilným zariadením a počítačom.

 • Zálohovanie obsahu zariadenia, aby ste sa už nikdy nemuseli znepokojovať stratou dôležitých správ, cenných informácií alebo obľúbených skladieb.

 

Po prvom spustení Nokia Ovi Suite od nainštalovaní dokončite nasledujúce kroky, aby ste pripojili svoje mobilné zariadenie k počítaču.

Postup pripojenia zariadenia a počítača:

 1. Pripojte svoje zariadenie k počítaču pomocou USB kábla alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth.

  Ak používate pripojenie Bluetooth, môže byť nutné do počítača nainštalovať ovládače Bluetooth modemu.

  Rovnako môže byť nutné do mobilného zariadenia nainštalovať podporný softvér. Podporný softvér je dôležitý pre udržovanie aktuálnych správ, kontaktov a záložiek v zariadení a počítači. Po zobrazení výzvy potvrďte inštaláciu vo svojom mobilnom zariadení. Inštalácia ovládačov Bluetooth modemu a podporného softvéru závisí od modelu používaného zariadenia. Keď zrušíte inštaláciu alebo inštalácia zlyhá, neskôr sa automaticky reštartuje.

  1. Ak máte svoj účet Nokia alebo boli zo zariadenia získané informácie k účtu, prihláste sa k účtu Nokia.
   ALEBO
   Vytvorte účet Nokia.
   S účtom Nokia máte prístup k širokej ponuke služieb Ovi, napríklad plánovaní ciest s Nokia Mapami.

   

   

  Odporúčame používať pripojenie USB káblom, ak je k dispozícii. Pripojenie USB káblom je rýchlejšie a jednoduchšie ako Bluetooth pripojenie. USB kábel je odporúčaný najmä v prípade, keď sa chystáte prenášať veľké množstvo fotografií alebo videoklipov zo zariadenia do počítača alebo veľké množstvo hudby z počítača do vášho zariadenia.

  Ovi Nokia Help info Prehľad pripojenia Poznámka:

  Nie všetky modely mobilných zariadení podporujú pripojenia USB káblom aj cez Bluetooth. Ďalšie informácie o podporovaných typoch pripojenia nájdete v používateľskej príručke k vášmu zariadeniu.

  Ak máte problémy s pripojením zariadenia k počítaču určitým typom pripojenia, vyberte iný typ pripojenia, ak je k dispozícii a zariadenie ho podporuje.

  Ak ste deaktivovali softvér Bluetooth v Nokia PC Suite na počítaču pred začiatkom používania Nokia Ovi Suite, softvér Bluetooth bude vypnutý aj v Nokia Ovi Suite. Aby ste mohli pripojiť vaše zariadenie k počítaču cez Bluetooth, v Nokia Ovi Suite najprv aktivujte softvér Bluetooth na počítači.

  Ak pripojíte zariadenie súčasne USB káblom a cez Bluetooth, Nokia Ovi Suite automaticky použije pripojenie USB káblom, pretože je rýchlejšie a spoľahlivejšie. Iba keď odpojíte kábel od zariadenia alebo počítača, Nokia Ovi Suite začne používať Bluetooth pripojenie. Súčasný typ pripojenia môžete overiť v oblasti zariadenia.

   

  S Nokia Ovi Suite môžete kedykoľvek začať používať iné zariadenia. Pripojte nové zariadenie k počítaču zvolením Nástroje > Pridať nové zariadenie v Nokia Ovi Suite.

   

  Pozri tiež:

  Systémové požiadavky

  O pripojení zariadenia USB káblom

  O pripojení cez Bluetooth

  O pripojení zariadenia cez Bluetooth

  O vytváraní účtu Nokia

  Prehľad pripojenia