O vytváraní účtu Nokia

Keď máte účet Nokia, máte prístup k širokej ponuke služieb Ovi, napríklad k týmto:

  • Získanie informácií o ceste s Mapami Nokia.

  • Získanie nových aplikácií a obsahu pre mobilné zariadenie z vášho miestneho Ovi Obchodu.

  • Udržovanie kontaktov a kalendára v bezpečí, aktuálne a zálohované.

  • Prístup k bezplatnému e-mailovému účtu z vášho zariadenia a na internetu.

 

Ďalšie informácie o službách Ovi, viď http://www.ovi.com.

Ďalšie informácie o praxi týkajúcej sa používaní vašich osobných údajov, viď podmienky používania a ochrana súkromí služby Ovi. Ak si ich chcete prečítať, vyberte Nástroje > Možnosti a prejdite na kartu Účet Nokia.

Účet Nokia môžete vytvoriť po prvom pripojení mobilného zariadenia k počítaču.

Ovi Nokia Help tip O vytváraní účtu Nokia Tip:

Vytvorenie účtu Nokia pri prvom pripojení zariadenia k počítaču je voliteľné. Účet môžte vytvoriť kedykoľvek neskôr. To môžete uskutočniť kliknutím na Prihlásenie v hornom navigačnom paneli Nokia Ovi Suite. Uvedomte si, že pre vytvorenie účtu Nokia alebo prihlásenie k účtu budete potrebovať aktívne pripojenie k internetu.

Pri vytváraní účtu Nokia si uvedomte:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu krajín vyberte svoju krajinu. Potom uvidíte v Domovskom zobrazení aplikácie Nokia Ovi Suite miestnu hudbu a odporúčané aplikácie z vášho miestneho Ovi Obchodu. Ak chcete neskôr skontrolovať a možno aj zmeniť miestne informácie, vyberte Nástroje > Možnosti a otvorte kartu účet Nokia. .

  • Budete vyzvaní k vložení vášho dátumu narodenia. To je preto, že keď neplnoleté dieťa chce vytvoriť účet Nokia, rodič dieťaťa musí udeliť svoj rodičovský súhlas s vytvorením účtu. Vaše dátum narodenia nie je použité pre žiadne iné účely ani nie je odosielané tretím stranám.

  • Vaše používateľské meno pre vytváraný účet Nokia je použité pre vašu e-mailovú adresu Ovi Mail. Bezplatná e-mailová adresa je pre vás automaticky rezervovaná pri vytváraní účtu Nokia. Ovi Mail môžete používať zo svojho zariadenia a z internetu.

  • Budete dostávať tipy a ponuky e-mailom a mobilnými správami. Ak chcete neskôr zrušiť ich prijímanie, zmeňte nastavenie zariadenia alebo svoj profil účtu Nokia v ovi.com.

 

Ovi Nokia Help tip O vytváraní účtu Nokia Tip:

Ak chcete po prihlásení zobraziť informácie svojho účtu Nokia, kliknite na šípku vedľa vášho používateľského mena účtu Nokia v hornom navigačnom paneli Nokia Ovi Suite a vyberte Detaily môjho účtu. Tým sa otvorí webová stránka účtu Nokia v novom okne prehliadača, kde môžete vidieť a upraviť napríklad vaše kontaktné informácie. Ak chcete upraviť možnosti účtu, napríklad zmeniť heslo, vyberte odkaz Možnosti účtu. Tým sa otvorí karta účtu Nokia v možnostiach Nokia Ovi Suite.

O vytváraní účtu Nokia