O pripojení zariadenia USB káblom

Keď pripojujete mobilné zariadenie k počítaču USB káblom, skontrolujte, či ste v mobilnom zariadení zvolili správny USB režim. Môžete vyberať z niekoľko USB režimov. Aby ste mohli používať svoje zariadenie s Nokia Ovi Suite, zvoľte USB režim Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite).

Aplikáciu Nokia Ovi Suite môžete používať iba v USB režime Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite). Ak zvolíte Nokia režim veľkokapacitnej pamäte a máte spustenú aplikáciu Nokia Ovi Suite, táto sa automaticky pokúsi zmeniť USB režim späť na Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite). Automatická zmena USB režimu sa neuskutoční vo všetkých modeloch zariadení.

Ovi Nokia Help tip O pripojení zariadenia USB káblom Tip:

Ak chcete používať USB režim veľkokapacitnej pamäte, napríklad pre používanie počítačového programu iného, ako Nokia Ovi Suite, nemôžete mať súbežne spustenú aplikáciu Nokia Ovi Suite. Ukončite Nokia Ovi Suite zvolením Súbor > Koniec. Po skončení používania USB režimu veľkokapacitnej pamäte ho zmeňte späť na režim Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite) a znova otvorte Nokia Ovi Suite.

 

Informácie o podporovaných typoch USB káblov, viď Systémové požiadavky.

Ak chcete zvoliť USB režim, vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Pre volenie USB režimu po každom pripojení zariadenia k počítaču zvoľte po zobrazení požiadavky na voľbu USB režimu v zariadení režim Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite).

  • Ak chcete Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite) vybrať ako predvolený USB režim vo svojom zariadení, otvorte Nastavenie > Pripojovanie alebo Pripojenie, v závislosti od terminológie zariadenia, a v sekcii USB kábel zvoľte USB režim Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite). V tomto prípade nebudete musieť voliť správny režim pri každom pripojení zariadenia k počítaču. Toto nie je možné pre všetky modely zariadení.

 

Podrobnejšie informácie o voľbe USB režimu nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.

Ovi Nokia Help info O pripojení zariadenia USB káblom Poznámka:

Vždy skontrolujte, či sú s Nokia Ovi Suite používané originálne káble Nokia. Skontrolujte značenie na kábli.

O pripojení zariadenia USB káblom