O pripojení zariadenia cez Bluetooth

Pred pripojením zariadenia cez Bluetooth si uvedomte nasledujúce:

  • V počítači musíte mať nainštalovaný vhodný hardvér a softvér pre Bluetooth pripojenie. Zoznam verzií Bluetooth softvéru podporovaných aplikáciou Nokia Ovi Suite, pozri Systémové požiadavky. Ak chcete zistiť, ktoré verzie sady Bluetooth sú inštalované v počítači, kliknite na Pomocník > O Nokia Ovi Suite > Informácie o systéme.

  • V počítači zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

  • Upravte nastavenia Bluetooth vo svojom mobilnom zariadení. To vykonáte po otvorení Nastavenie > Pripojovanie alebo Pripojenie, v závislosti od terminológie zariadenia. Zapnite Bluetooth a nastavte viditeľnosť zariadenia pre ostatné Bluetooth zariadenia. Potom môžu ostatné Bluetooth zariadenia, ako napríklad váš počítač, vyhľadať vaše mobilné zariadenie a môžu sa k nemu pripojiť. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.

O pripojení zariadenia cez Bluetooth