O pripojení cez Bluetooth

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete pripojiť mobilné zariadenie s podporou pripojenia Bluetooth ku kompatibilnému počítaču.

O párovaní zariadenia

Ak pripojujete svoj zariadenie Nokia k počítaču cez Bluetooth po prvý raz, musíte zariadenia spárovať. Párovanie znamená kódovanie dvoch zariadení Bluetooth (napríklad mobilného zariadenia a počítača), aby mohli spolu komunikovať a vymieňať si údaje. Párovanie prebieha pomocou hesla. Môžete použiť náhodné heslo generované aplikáciou Nokia Ovi Suite. Toto heslo sa použije len raz a nemusíte si ho zapamätať.

Ak v mobilnom zariadení aktivujete Bluetooth po prvý raz, môžete byť požiadaní o pomenovanie zariadenia, podľa toho, aký model zariadenia používate. Tento názov sa použije vždy pri párovaní zariadenia a počítača a môžu ho vidieť aj ostatní používatelia Bluetooth zariadení.

Pozri tiež:

Systémové požiadavky

O pripojení zariadenia cez Bluetooth

O pripojení cez Bluetooth