Vytvorenie pripojenia k internetu

Ak používate zariadenie s dvoma SIM kartami (zariadenie dual SIM), je pre pripojenie k internetu použitá SIM1. SIM1 je v internom držiaku SIM karty v zariadení. Ak chcete vytvoriť internetové pripojenie pomocou druhej SIM karty, vymeňte SIM karty v zariadení.

Pre vytvorenie pripojenia k internetu postupujte takto:

 1. V Domovskom zobrazení kliknite na Pripojiť teraz.

 2. V závislosti od používaného modelu zariadenia sa pripojenie k internetu vytvorí takto:

  • Spojenie sa vytvorí automaticky ALEBO

  • Budete musieť zvoliť operátora, ktorý bude použitý pri vytváraní pripojení k internetu. Zo zoznamu operátorov vo vašej krajine zvoľte svojho domovského operátora (teda toho, ktorého sieť používate). Potom kliknite na Pripojiť.

 

Ovi Nokia Help tip Vytvorenie pripojenia k internetu Tipy:

Ak váš domovský operátor nie je zobrazený, môžete definovať nastavenia pre pripojenie k internetu vyplnením detailov pripojenia. Potom kliknite na Pripojiť.

Ak dôjde k chybe a chcete sa pokúsiť o pripojenie s pomocou rovnakých nastavení, kliknite na Opakovať. Alebo kliknite na Späť pre skontrolovanie použitého operátora či pre overenie správnosti nastavení pre pripojenie.

Ak máte v aplikácii Nokia Ovi Suite otvorené iné ako Domovské zobrazenie, môžete pre vytvorenie pripojenia k internetu zvoliť Nástroje > Pripojiť k internetu. Rovnako, ak je váš počítač už pripojený k internetu, môžete túto voľbu použiť pre vytvorenie iného pripojenia k internetu.

 

Ak ste už pripojený k internetu, môžete v ľavej oblasti Domovského zobrazenia vidieť detailné informácie o pripojení. Zobrazia sa nasledujúce informácie:

 • Použitý operátor alebo miesto prístupu.

 • Trvaní aktuálneho pripojenia k internetu.

 • Množstvo dát prenesených v priebehu aktuálneho pripojenia k internetu.

 

Ovi Nokia Help info Vytvorenie pripojenia k internetu Poznámka:

Ak máte v aplikácii Nokia Ovi Suite otvorené iné ako Domovské zobrazenie, oblasť zariadenia indikuje, že ste pripojení k internetu.

 

Odpojenie od internetu

Ak sa chcete odpojiť od internetu, vykonajte jeden z týchto krokov:

 • V ľavej oblasti Domovského zobrazenia Nokia Ovi Suite kliknite na Odpojiť.

 • Ak máte v Nokia Ovi Suite otvorené iné zobrazenie, zvoľte Nástroje > Odpojiť.

 

Ovi Nokia Help info Vytvorenie pripojenia k internetu Poznámka:

Ak ukončíte aplikáciu Nokia Ovi Suite pri otvorenom pripojení k internetu, pripojenie k internetu sa ukončí.

 

Vytvorenie pripojenia k internetu s pomocou predtým použitých nastavení

Pre vytvorenie pripojenia k internetu s pomocou predtým použitého nastavenia postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či sú v ľavej oblasti Domovského zobrazenia zobrazené tieto informácie:

  • Názov vášho zariadenia práve pripojeného k počítaču.

  • Názov operátora alebo miesta prístupu, ktorý bol použitý pri poslednom pripojovaní k internetu.

 1. Kliknite na Pripojiť. Vytvorí sa pripojenie k internetu a v ľavej oblasti Domovského zobrazenia môžete vidieť detailné informácie o pripojení.

 

Vytvorenie pripojenia k internetu