Prehľad pripojení k internetu

Pripojovanie k internetu

Svoje mobilné zariadenie môžete použiť pre pripojenie počítača k internetu. Pre túto možnosť musíte pripojiť svoje mobilné zariadenie k počítaču pomocou USB kábla alebo Bluetooth spojenia. Pre viacej informácií, viď Prehľad pripojenia.

Čo je dobré vedieť o pripojeniach k internetu

  • Ak používate zariadenie s dvoma SIM kartami (zariadenie dual SIM), je pre pripojenie k internetu použitá SIM1. SIM1 je v internom držiaku SIM karty v zariadení. Ak chcete vytvoriť internetové pripojenie pomocou druhej SIM karty, vymeňte SIM karty v zariadení.

  • Uvedomte si, že pri pripojovaní k internetu mimo vašu domovskú sieť vám operátor môže k štandardným poplatkom za dátové prenosy účtovať ďalšie náklady.

  • Prenos veľkého množstvá údajov pri internetovom pripojení môže zvýšiť vaše náklady za prenos údajov. Keď prenesiete určité množstvo údajov pri internetovom pripojení, Nokia Ovi Suite zobrazí varovanie. Ak chcete zmeniť množstvo prenesených údajov, po ktorom sa zobrazí varovanie, otvorte Nástroje > Možnosti > Pripojenie k internetu. Môžete aj zvoliť, že sa varovanie nebude vôbec zobrazovať. Aj keď je zobrazené varovanie, môžete podľa potreby pokračovať v prenose údajov. Ak sa odpojíte od internetu, prebiehajúci prenos dát sa taktiež preruší.

  • Nokia Ovi Suite používa pre pripojenia k internetu nastavenie proxy aplikácie Internet Explorer, okrem užívateľského mena a hesla pre proxy. Ak sa zdá, že pripojenie k internetu nepracuje, môžete nastaviť užívateľské meno a heslo k proxy manuálne. Z tohto dôvodu vyberte Nástroje > Možnosti. Nastavenie Proxy je k dispozícii na karte Všeobecné. Ak potrebujete viacej informácií, kontaktujte svoje IT oddelenie alebo podobných pracovníkov.

 

Podrobnejšie pokyny nájdete v téme Vytvorenie pripojenia k internetu.

Pozri tiež:

Prehľad Domovského zobrazenia

Prehľad pripojení k internetu