Zoskupovanie kontaktov

Pre organizovanie kontaktov do skupín môžete použiť skupiny kontaktov, ktoré sú už v Nokia Ovi Suite pripravené, použiť skupiny kontaktov vytvorené v zariadení alebo vytvoriť nové skupiny v Nokia Ovi Suite. Predvolenými skupinami kontaktov sú skupiny Rodina, Priatelia a Práca. Tieto skupiny môžete premenovať alebo odstrániť.

Keď kliknete na názov skupiny kontaktov, uvidíte zoznam kontaktov, ktoré patria do tejto skupiny. Prvý kontakt zo zoznamu sa zobrazí v oblasti obsahu.

Ovi Nokia Help info Zoskupovanie kontaktov Poznámka:

V navigačnej oblasti Kontaktov je aj skupina s názvom Naposledy aktualizované. To je inteligentná skupina a obsahuje všetky kontakty, ktoré boli upravené v priebehu poslednej synchronizácie kontaktov. Inteligentnú skupinu nie je možné premenovať, upraviť alebo odstrániť. Bližšie informácie o synchronizácii kontaktov nájdete v časti O synchronizácii kontaktov.

 

Ak chcete vytvoriť skupinu, postupujte takto:

 1. Kliknite na položku Vytvoriť skupinu kontaktov v oblasti navigácie alebo zariadenia. V danej oblasti sa vytvorí skupina s predvoleným názvom, napr. Skupina 1.

 2. Ak chcete premenovať skupinu, kliknite dvakrát na názov a zadajte nový názov.

 3. Potvrďte nový názov stlačením klávesu Enter. Všetky názvy skupín kontaktov musia byť jedinečné.

Nová skupina je pridaná na koniec zoznamu skupín. Keď nabudúce otvoríte Kontakty, skupiny budú zoradené v abecednom poradí.

 

Ak chcete pridať kontakt do skupiny, postupujte takto:

 1. V oblasti navigácie alebo oblasti zariadenia kliknite na Všetko.

 2. Vyberte jeden alebo viaceré kontakty z oblasti položiek. Ak chcete vybrať susediace kontakty, kliknite na prvý kontakt, potom podržte kláves SHIFT a kliknite na posledný kontakt. Ak chcete vybrať nesusediace kontakty, kliknite na prvý kontakt, potom podržte kláves CTRL a kliknite na ďalšie kontakty.

 3. Myšou presuňte kontakt na požadované miesto. Všimnite si, že môžete presunovať kontakty medzi oblasťou navigácie a oblasťou zariadenia.

Ovi Nokia Help tip Zoskupovanie kontaktov Tip:

Jeden kontakt môže súčasne patriť do viacerých skupín.

 

Ak chcete odstrániť kontakt zo skupiny, postupujte takto:

 1. Kliknite na názov skupiny kontaktov v oblasti navigácie alebo zariadenia.

 2. Vyberte jeden alebo viaceré kontakty z oblasti položiek. Ak chcete vybrať susediace kontakty, kliknite na prvý kontakt, potom podržte kláves SHIFT a kliknite na posledný kontakt. Ak chcete vybrať nesusediace kontakty, kliknite na prvý kontakt, potom podržte kláves CTRL a kliknite na ďalšie kontakty.

 3. Vyberte Upraviť > Odstrániť z tejto skupiny.

 4. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, kliknite na Áno.

Kontakt sa odstráni zo skupiny, ale nevymaže sa z počítača alebo zariadenia.

Ovi Nokia Help tip Zoskupovanie kontaktov Tip:

Keď je aktívny režim úprav, môžete pretiahnuť kontakt zo skupiny do zložky Všetky, čím sa odstráni kontakt z predošlej skupiny.

 

Ak chcete odstrániť skupinu, postupujte takto:

 1. Vyberte skupinu kontaktov v oblasti navigácie alebo zariadenia.

 2. Vyberte Upraviť > Odstrániť.

 3. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, kliknite na Áno.

Skupina sa odstráni natrvalo, ale kontakty, ktoré patrili do skupiny, zostanú uložené v počítači alebo zariadení.

Ovi Nokia Help info Zoskupovanie kontaktov Poznámka:

Skupiny kontaktov sa nedajú obnoviť.

Pozri tiež:

Triedenie kontaktov

Zoskupovanie kontaktov