Vytvorenie kontaktov

Ak chcete vytvoriť kontakt, postupujte takto:

 1. V navigačnej oblasti kliknite na Všetko.

 2. V oblasti položiek kliknite na Vytvoriť kontakt. Otvorí sa nový, prázdny kontakt v režime úprav.

 3. V režime úprav vykonajte jeden alebo viac z nasledujúcich krokov:

  • Vyplňte požadované detaily kontaktu.

  • Ak má kontakt viac ako jedno telefónne číslo, vyberte preferované zvolením príslušného prepínača na konci poľa čísiel.

  • Pridajte nové detaily kliknutím na položku Pridať [použiteľné detaily kontaktu], alebo detaily odstráňte, ak sú k dispozícii, kliknutím na položku Vymazať na konci poľa detailov.

  • Pridajte alebo odstráňte snímku kontaktu kliknutím na Pridať alebo Odstrániť. Môžete aj pretiahnuť alebo skopírovať obrázok z jedného miesta do iného. Pretiahnutie alebo skopírovanie obrázku je možné aj mimo režim úprav. Podporujú sa tieto formáty snímok: JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP a GIF.

  • Zmeňte obrázok kontaktu kliknutím na položku Zmeniť.

  • Zmeňte štítok detailu kontaktu kliknutím na názov a výberom jedného štítku z rozbaľovacieho menu, ktoré sa otvorí.

 4. Kliknite na Uložiť. Nový kontakt je uložený a režim úprav sa zavrie.

 

Ovi Nokia Help info Vytvorenie kontaktov Poznámka:

Pri zobrazení kontaktu sú zobrazené iba tie poľa detailov, ktoré majú pridanú informáciu.

 

Nové kontakty môžete synchronizovať so zariadením a počítačom kliknutím na Synchronizovať kontakty. Viacej informácií o synchronizácii kontaktov, viď Synchronizovanie kontaktov.

Ovi Nokia Help tip Vytvorenie kontaktov Tip:

Ak chcete vytvoriť kontakt, ktorý má takmer rovnaké informácie ako iný (napríklad kontaktné informácie manželov), otvorte kontakt v paneli obsahu alebo v režime úprav, kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto a kliknite na Vytvoriť duplicitný kontakt.

Pozri tiež:

Úprava kontaktov

Zoskupovanie kontaktov

Vytvorenie kontaktov